Fe wnes i roi cymorth ar farchnata cynhyrchiad Macbeth yng Nghastell Caerffili, gan gynnwys paratoi a chydlynu rhaglen print y cynhyrchiad. Rydw i hefyd wedi cydlynu diweddaru archif ddigidol y cwmni a pharatoi rhaglen Pentref Drama ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn.