Fe drefnodd Mentrau Iaith Cymru fy mod yn cynnal hyfforddiant yn yr Atom, Caerfyrddin, ar ddiweddaru WordPress i staff y Mentrau Iaith amrywiol gan fod y rhan fwyaf yn denfyddio wordpress o ddydd i dydd. Fe wnes i gyflwyniad am wordpress, dangos sut i ddiweddaru a chreu tudalennau newydd a wedyn rhoi sesiwn i allu trafod yn unigol gyda’r mynychwyr am broblemau roeddent yn cael neu elfennau roeddent eisiau mwy o gymorth gyda. Roeddwn hefyd yn cynnig bod wrth law am y cyfnod wedi’r sesiwn hyfforddiant wrth i fwy o bethau godi. Diwrnod llwyddiannus!