Fe gysylltodd Pwyllgor Eisteddfod Llandyfaelog am eu bod yn awyddus i gael gwefan i gyhoeddi gwybodaeth am yr Eisteddfod, gan gynnwys gwybodaeth am gystadleuaethau, rhaglen yr Eisteddfod, lluniau. Roeddent am allu diweddaru’r wefan yn rhwydd, a cadw’r wefan yn Gymraeg rhan fwyaf gyda’r cyflwyniad yn ddwyieithog.

“Mae’r wefan yn edrych yn gyfoes, diddorol, yn cynnwys y wybodaeth berthnasol ac mae’r lliwiau yn rhai ffasiynol! Mae’r defnydd o luniau yn effeithiol iawn hefyd. Bydd y wefan yn gaffaeliad i ni fel eisteddfod.” Geraint Roberts, Cadeirydd yr Eisteddfod

Gweld mwy