Roedd gwefan Kidwelly Farm Cottages wedi dyddio ac felly roeddent eisiau gwefan newydd i arddangos lluniau trawiadol o’u llety amrywiol. Roedd hyn yn cyd-fynd gyda lawnsio ‘Glamping’ – menter newydd i’r cwmni teuluol yng Nghydweli, Sir Gaerfyrddin. Gwnaed y mwyaf o’r lluniau arbennig i greu gwefan newydd deiniadol.

“Rydym yn hapus iawn gyda’n gwefan newydd. Mae Lowri o hyd yn barod i ddiweddaru neu gwneud newidiadau. Byddwn yn argymell Lowri i unrhywun sydd eisiau gwefan eu hunan. Diolch Lowri.” Peter & Ann (Kidwelly Farm Cottages)

Gweld mwy