Roedd Cyfrifwyr Llŷr James eisiau lawnsio app Cyfrifo a Threth newydd y cwmni, a chymryd y cyfle i gychwyn defnyddio Twitter – rhywbeth newydd i’r cwmni. Fe wnes i weithio gyda Chyfarwyddwyr y cwmni i orffen cynnwys yr app, diweddaru gwefan y cwmni gyda’r wybodaeth, paratoi a dosbarthu datganiad i’r wasg, cydlynu hysbysebion a lawnsio cyfrif Twitter y cwmni. Fe wnes i hefyd sesiwn hyfforddiant gyda staff y cwmni ar ddefnyddio Twitter, cynnwys posib a rhaglenni defnyddiol fel Canva a Hootsuite.

Gweld mwy