Rheoli gwaith marchnata sioe Enough is Enough gan gwmni Be Aware Productions. Roedd Enough is Enough yn daith 21 lleoliad ar draws Cymru – i theatrau, tafarnai, clybiau cymdeithasol – amrywiaeth o leoliadau! Fe wnes i deithio i bob lleoliad i hyrwyddo’r sioe gan drefnu cyfarfod รข phobl lleol, dosbarthu flyers a posteri yn lleol, trafod gyda grwpiau lleol. Fe wnes i hefyd gydlynu gwaith y wasg a cafodd y sioe llawer o sylw yn y wasg gan gynnwys adolygiad 4* The Stage a sylw ar BBC Wales.