Mae Forge Property Consultants yn gwmni o Archwilwyr Siartredig wedi eu lleoli yn yr Amwythig ac yn Ecleshall. Yn gwmni bach prysur, roedd y staff yn ei ffeindio’n anodd i roi amser i hyrwyddo gwaith y cwmni ar gyfryngau cymdeithasol a sicrhau bod gwaith hyrwyddo yn digwydd yn gyson. Rydw i’n gweithio gyda’r cwmni i gynnal a chadw cyfryngau cymdeithasol Forge Property Consultants, paratoi cylchlythyr pob cwarter, dylunio rhestr o adeiladau sydd ar werth yn fisol. Rydw i hefyd yn gweithio gyda’r cwmni ar ymgyrchoedd penodol i eiddo sydd ar werth sydd yn cynnwys sylw yn y wasg a chreu ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol.

Gweld mwy