Marchnata

Rydw i'n arbenigo mewn ymgyrchoedd marchnata yn maes y celfyddydau ac addysg ond rydw i hefyd yn gweithio gyda chwmniau amrywiol. Gallaf baratoi ymgyrchoedd marchnata sydd yn rhai digidol ac ar lawr gwlad. Gallaf weithredu y cynllun i chi neu sicrhau ei fod yn addas i chi fel cwmni i weithredu. Beth bynnag eich gofynion gallaf weithio gyda chi i farchnata eich cynnyrch neu fusnes.

Cyfathrebu

Mae y gwasanaethau cyfathrebu rydw i'n cynnig yn cynnwys paratoi ymgyrchoedd y wasg er mwyn cyfathrebu eich neges i gynulleidfaoedd amrywiol, paratoi copi dwyieithog bachog ar gyfer eich gwefan neu eich cyfryngau cymdeithasol, ac ystyried cynllun cyfathrebu i sicrhau bod eich busnes yn trosglwyddo'r neges gywir i'r bobl rydych am eu targedu.

 
 

Gwefannau

Weithiau gall fod yn anodd gwybod lle i ddechrau wrth feddwl am gael gwefan i'ch busnes. Rydw i'n gweithio gyda busnesau bach i ddatblygu a dylunio gwefannau newydd ar eu cyfer. Gallaf ddatblygu gwefan sydd gyda chi yn barod neu ddylunio un o'r newydd i chi. Rydw i ar gael i baratoi testun y wefan a chydlynu lluniau. Cewch weld enghreifftiau yn yr adran Gwaith.