Shwmae.

Dwi’n cynnig gwasanaeth marchnata a gwefannau i amrywiaeth o fusnesau – o rai bach i gwmniau cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys ymgyrchoedd marchnata, cyfryngau cymdeithasol, ymgyrchoedd y wasg a dylunio gwefannau.

Rydw i wedi gweithio yn maes marchnata ers degawd, ac wedi fy lleoli yng Nghaerfyrddin, lle cefais fy magu. Mae fy swyddi blaenorol yn cynnwys cyn-bennaeth marchnata a chyfathrebu i Theatr Genedlaethol Cymru, swyddog marchnata i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ymchwilydd a rheolwr cynnwys gwefan yn Tinopolis. Rydw i hefyd wedi gweithio gyda’r National Theatre a gŵyl Ten Days on the Island yn Tasmania. Yn Hydref 2016 fe gychwynais fy musnes fy hunan yn cynnig gwasanaethau marchnata a dylunio gwefannau ac wrth fy modd yn gweithio gyda busnesau amrywiol.

Yn fy amser sbâr rwyf wrth fy modd â gwneud crochenwaith, yoga, teithio a darllen.

Os oes ganddoch chi unrhyw syniadau hoffech chi drafod, neu os ydych eisiau cyngor ar y camau nesaf i’ch cwmni o ran marchnata neu eich gwefan, cysylltwch.

Prosiectau Cyfredol

Rydw i ar hyn o bryd yn gweithio gyda Chwmni Theatr na nÓg ar eu sioe diweddaraf, Nye and Jennie; sioe Cannonballista gan Liz Clarke, ac adnodd digidol gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Rydw i’n gweithio gyda chylchgrawn Barn a Forge Property Consultants yn fisol. Mae nifer o wefannau ar y gweill hefyd! Ewch i’r adran Gwaith i weld rhestr o brosiectau diweddar.